Plugin VNGPT – Auto Content

  • Tự lên outline và tạo bài viết theo keywword tuân thủ E-E-A-T, tỉ lệ pass AI content detect cao. Mỗi bài viết dài khoảng 1k – 2k từ. Mỗi bài viết tạo ra mất từ 2-10 phút (Ngày tạo được khoảng vài trăm bài)
  • Tùy biến prompt
  • Tạo Excerpt, tự động chèn Excerpt vào đầu bài viết
  • Tự động link từ khóa đầu tiên về chính bài viết
  • Tự động internal link với các bài viết cùng danh mục. Với mỗi keyword sẽ tự tìm các bài liên quan trong web của bạn và internal link phù hợp ngữ cảnh, có thể ở bất kỳ vị trí nào trong bài viết.
  • Tự động tạo ngữ cảnh phù hợp nhắc đến brand và tự động link brand trong bài viết về home
  • Tạo ảnh với tùy chọn tạo thumb và ảnh trong bài viết. GPT sẽ tự tính toán số lượng ảnh phù hợp cho bài viết, ảnh tạo có slug, caption, alt phù hợp với nội dung từng phần của bài viết.
  • Đa ngôn ngữ: Chinese, Dutch, English, German, Spanish, French, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Thai, Turkish, Vietnames…

Xem hướng dẫn chi tiết cách đăng ký để sử dụng VNGPT tại đây

Để được hỗ trợ nhanh nhất vui lòng inbox https://www.facebook.com/thienvt36/